วิธีการสั่งซื้อ

ในขณะนี้เรายังไม่เปิดให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หากต้องการสั่งซื้อ (หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) โปรดติดต่อ:

คุณชนะ

E-mail: chana.p@grillnovator.com

โทร: +66 6 3625 3593, +66 6 3629 5562

Line ID: chana507

Whatsapp:+66 6 3625 3593, + 66 6 3629 5562

Chana (Peter)

E-mail: chana.p@grillnovator.com

Mobile: +66 6 3625 3593, +66 6 3629 5562

Line ID: chana507

Whatsapp: +66 6 3625 3593, + 66 6 3629 5562