AAA03 ชุดเตาย่างแก๊สนี้มีคุณลกษณะเหมือนรุ่น N4 ทุกประการ แต่กระทะเป็นแบบเทฟล่อน

Reviews


ให้คะแนนสินค้าของเรา

Be the first to review “AAA03 ชุดเตาย่างแก๊ส+แผ่นย่าง+หม้อต้ม+ฝาแก้ว”