AAC05 เตาย่างถ่านประกอบด้วย
1.กรอบเตาและหม้อในใส่ถ่าน ทำด้วยเหล็กเคลือบอินาเมล
2.กรอบย่างชีส-ไข่ ขนาด 350มม. เคลือบเทฟล่อน
3.หม้อชาบูกว้าง 250มม.ลึก 55มม. เคลือบเทฟล่อน หม้อไม่เชื่อมติดกับกรอบชีส

Reviews


ให้คะแนนสินค้าของเรา

Be the first to review “AAC05 เตายางถ่าน ชีส-ไข่ ชาบู รุ่น 513CE4”