AC11เตาย่างถ่านนี้ มีคุณลักษณะเหมือนกับรุ่น N57ทุกประการ แต่ แผ่นย่างเป็นแบบเรียบ

Reviews


ให้คะแนนสินค้าของเรา

Be the first to review “AC11 เตาย่างถ่าน รุ่น 513G1”